TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

​Laatimispäivä 13.2.2019
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Funrun Finland  Oy (jäljempänä myös ”Funrun”)
Postiosoite: Kelotie 3
Postinumero:26510
Postitoimipaikka: Rauma
Y-tunnus: 2662352-1

Rekisterin nimi
Funrunin tapahtumiin osallistuvia koskeva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumien järjestäminen asiakkaille. Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 § mukaisena edellytyksenä on henkilön antama suostumus, jonka henkilö antaa ilmoittautumalla tapahtumaan. Käytämme henkilötietoja vain tapahtumaan liittyvään kommunikaatioon. Lähetämme sinulle ennen tapahtumaa infokirjeen sekä tapahtuman jälkeen tyytyväisyyskyselyn, tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Kuvaus rekisterin ryhmistä ja tietosisällöstä
Rekisteri sisältää Funrunin asiakkaaltaan saamat yhteystiedot.
Asiakasyhteisöltä saadut yksittäiseen henkilöön kohdistuvat yhteystiedot eivät ole yhdistettävissä muihin rekisterissä ylläpidettäviin tietoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä on ilmoittautumislomakkeella annettavat tiedot.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 
Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: 
– vierailijan IP-osoite 
– vierailun ajankohta 
– selatut sivut ja sivujen katseluajat 
– vierailijan selain

Evästeitä on kahdenlaisia: pysyvät evästeet (persistent cookie) ja istuntokohtaiset evästeet (session cookie). Pysyvät evästeet tallentuvat tietokoneelle määrätyksi ajaksi. Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat tietokoneelle tilapäisesti ja poistuvat käyttäjän sulkiessa selaimen. Tämän tyyppisiä evästeitä käytetään tilapäisten asetusten, kuten kieliasetusten, säilyttämiseen. Ne voivat myös helpottaa sivustolla liikkumista.

Evästeilmoituksemme käyttää evästeitä tarkistaakseen, onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön sivuillamme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Funrun ei luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti Funrunin tai sen alihankkijoiden ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta seuraavin keinoin:
– pääsyoikeutta tiloihin, jossa tietoja fyysisesti sijaitsee, on rajoitettu.
– laitteiston ja järjestelmän fyysinen koskemattomuus ja turvallisuus on pyritty turvaamaan.
– verkossa sijaitsevassa ilmoittautumispalvelussa käytetään SSL-suojattua yhteyttä.
– pääsyä yleisen tietoverkon kautta järjestelmään on rajoitettu palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
– henkilötietoja käsittelevät vain Funrunin erikseen määrittelemät henkilöt sekä Funrunin toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Funrunin rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin. Rekisteröidyn tulee lähettää henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastuspyyntö erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Funrun Finland  O
Henkilörekistereistä vastaava henkilö
Kelotie 3
26510 Rauma
tai sähköpostilla osoitteeseen 
yhteys@duudsonitfunland.fi

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä tällä sivulla.
Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 13.2.2019 alkaen.